همیار(دستیار) سیستم
1399/03/31 شنبه
با سلام
بدلیل حجم بالای کاری بروزرسانی اطلاعات اشخاص با تاخیر در ماه شکل می گیرد
هدف از ایجاد درگاه های ارسال اطلاعات این بوده که همکاران و برخی دوستان عوامل خرابکار در جامعه و دولتها را بهتر و سریع تر معرفی نمایند

لینک ورود به درگاه ارسال اطلاعات


نام و نام خانوادگی:


نام نام ونام خانوادگی شماره تلفن وضعیت دلیل ثبت شماره تصاویر محل سکونت کد ملی
Last Update : 1399.03.31
طراح و پشتیبان سامانه : حزب ام ای